MayaMuse

○ Ceremony ○ Soundhealing ○ Feminine embodiment ○

○ Ceremoni ○ Lydhealing ○ Feminin Essens ○

Velkommen kære kvinde

Jeg er Maya Muse
Sangvæver og spirituel muse.
Din guide til feminin cyklus, kraft og essens, igennem helende lyd og ceremoni.
Bosiddende i Østjylland, tilbyder jeg både fysisk tilstedeværende og online ceremonier, workshops og koncerter.
Gennem lydhealing og ceremoni
er det mig en ære at inspirere og støtte dig til en dybere forbindelse med din kvindelige essens og sandhed,
så du kan leve dit liv med dyb kraft og skønhed.
Kærligst, Maya

null

Om

Læs mere

null

Ydelser

Læs mere

null

Kontakt

Kontakt mig her

○ Ceremony ○ Soundhealing ○ Feminine Embodiment ○

Welcome beloved woman

I am Maya muse,
a songweaver and spiritual muse.
Your guide to feminine and cyclic embodiment. through healing sound and ceremony.
Located in Østjylland Denmark, I offer both in person and online ceremonies, workshops and concerts.
Through soundhealing and sacred ceremony
I am here to support and inspire you to a deeper connection with your essence and truth,
so that you can live your life
with exquisite power and beauty.
With Love, Maya

null

About

Read more

null

Offerings

Read more

null

Contact

Contact me here

Ceremoni og Soundhealing for kvinder i Østjylland

Lyden af ceremoni

Dine drøm, længsel, og dybeste ønske om at helbrede og generobre den kraft og essens, der ligger i dig, er så essentiel, gyldig og absolut muligt at realisere.

For det er den, du virkelig er

Med lydhealing og ceremonielle værktøjer/teknikker bliver du favnet og guidet, mens du rejser ind i din dybeste sandhed og essens, hvor din vilde sjælesang og stemme er forankret.

Er du klar til at blomstre?

Soundhealing for women in Østjylland

The sound of Ceremony

Your dreams, longing, deepest wish to heal and embody the power and essence that lies within you, is valid and absolutely possible.

Because it is who you really are

With soundhealing and ceremonial tools/techniques, you are held and guided as you journey into your deepest truth and essence where your wild soulsong and voice is rooted.

Are you ready to bloom?

Soundhealing forklaret

Vandene i vores krop taler lydenes sprog.
Vi er lavet af 75% vand. Og ved at opleve specifikke toner og frekvenser kan vi kommunikere til vores kroppe, hvad og hvordan vi skal helbrede.
Her er en liste over det, der kaldes ‘The Solfeggio frequency’ aka Soundhealing-teknologi.

528 hz frekvens
Kærlighedstone, mirakeltone og transformationsfrekvens. Reparerer dna.

417 hz frekvens
Kreativ aktivering. At lave ændringer.

285 hz frekvens
Helbredende tone. Heler væv, organer og understøtter immunsystemet.

174 Hz frekvens
Smerte- og stresslindring.

639Hz frekvens
Helbredende og uddyber relationer

741 Hz frekvens
Rensende tone.
Fjerner toksiner og negativ energi.

Soundhealing Explained

The waters in our body speaks the language of sound.
We are made of 75% water. And by experiencing specific tones and frequencies, we can comunicate to our bodies what and how to heal.
Heres a list over what is calles `The Solfeggio frequencies` aka Soundhealing technology.

528 hz Frequency
Love tone, miracle tone, and frequency of transformation. Repairs dna.

417 hz Frequency
Creative activation. Making changes.

285 hz Frequency
Healing tone. Heals tissues, organs and immune system support.

174 Hz Frequency
Pain and stress relief.

639Hz Frequency
Healing and deepens relations

741 Hz Frequency
Cleansing tone.
Removes toxins and negative energy.