About

Mit navn er Maya Muse

Jeg er sangerinde, ceremoniel lydhealer, womb shamana og guide til feminin essens, og jeg brænder for at inspirere og støtte kvinder i deres process til feminin vækkelse, selv healing og erindring samt generobring af deres sande essens.

En stolt mor til to børn, en hustru til en kærlig mand, en muse dedikeret til den feminine cykliske visdom og kærlighedskraften i alt. Jeg er dybt forbundet med Moder Jord og den cykliske visdom, der udstråler fra hende. Naturens flow og frekvens mætter alt i mit liv, og det er her, jeg kanaliserer de helende lyde, sange, visdom og kraft fra.

Udover mine synske evner er jeg begavet med synestesi, evnen til at se, smage og føle lyd dybt. – En evne jeg har arbejdet dybt med gennem årene, for at skabe en teknik og form til at understøtte healing og ekspansion både for mig selv og andre. Og jeg lærer stadig og vokser med det.

I løbet af de sidste 20 år har jeg gennemført og erfaret mange uddannelser, kurser og træninger inden for healing af krop, sind og ånd, – (og herudover også indenfor musik og kunst.) Min træning og uddannelser indenfor terapeutisk yoga, hypnoterapi, healing samt min ekstensive træning i forståelse af kroppens, sjælens og sindets alkymi har givet mig et solidt grundlag for at leve og give denne viden videre.
Men det er igennem de dybe livserfaringer, healingen af og arbejdet med selvet, der har gjort mig i stand til virkelig at finpudse mine færdigheder og leve mit kald. Det er pga det at jeg forstår behovet for indvielse og ceremoni i vores liv, – fordi jeg har levet det.
Derfor er jeg her for at inspirere og assistere i processen med at genopdage den indre magi, sjælens sang, samt de dybe rødder i urkraftens kerne og guide i forbindelsen med livmoderens visdom, intuition og sang.
– at leve et liv i skønhed og kærlighed.
Det er absolut muligt for alle.
Jeg er her for at guide, støtte og inspirere.

I kærlighed og sang fra Maya

My name is Maya Muse

I am a voice alchemist, ceremonial soundhealer, womb shamana, yogini and feminine embodiment guide, and I am passionate about inspiring & supporting women in their journey to empowerment, self healing and embodiment of their true essence.

As a proud mother of two children, a wife of a loving husband, a muse and a divine feminine devotee, I am deeply connected to Mother earth, and the cyclic wisdom that emminates from her. The flow and frequency of nature saturates everything in my life, and it is where I channel the healing sounds, songs and wisdom from.

Besides being a natural psychic, I am gifted with synesthesia, the ability to see, taste and feel sound deeply. – A skill I´ve cultivated over the years, creating a technique and form to support healing and expansion for myself and others. And i am still learning and growing with it.

Over the last 20 years I´ve completed and experienced many educations, courses and trainings within the field of healing the body, mind and spirit, – (and within the arts; visual and sounds too). Through the years I have been trained and have studied therapeutic yoga, hynotherapy, various healing techniques, and through extensive studies of the body, mind, soul alchemy  I´ve gained a solid foundation for living an embodied life and sharing the knowledge.
But it is the deep life experiences and self healing work that has enabled me to truly hone my skills and walk my purpose. I understand the need for initiation and ceremony in our lives, because I have lived it.
And so, I am here to inspire and assist in the process of rediscovering inner magic, to peacefully root within, and connecting with the womb wisdom, the voice of intuition and the power within,
– to live a life in beauty and love.
It’s is absolutely possible for everyone.
I am here to love, serve, support and inspire.

In love and song from Maya