Plant Medicine and Earth Magic

Plantemedicin og jordmagi

Planternes kraft og visdom tilhører dem, der elsker dem.

Som en erfaren urte nørd med et livslangt studie og passion for urtemedicin,
tilbyder jeg introworkshops om planteviden; hvordan man høster og laver plantemedicin for en bedre sundhed og afbalanceret krop.

Jeg underviser i kunsten at genkende planter, høst, udtræks processer og hvordan man bruger planterne.

Denne workshop er begrænset til én gang om året på grund af årstider.

Jeg laver desuden mit eget urteapotek, som kan fås ved henvendelse eller på forskellige markeder.

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig.

Plant Medicine and Earth Magic

The power and wisdom of plants belong to those who love them.

As an experienced herbalist with a lifelong study and passion for herbal medicine, I offer intro workshops on plant knowledge; how to harvest and make plant medicine for a better health and balanced body.

I teach the art of plant recognition, harvesting, extraction processes and how to use them. This workshop is limited to once a year due to seasons.

Furthermore I create my own herbal apothecary, which is available by contact or at various markets.

If you want to know more, get in touch with me.