Soul and Sound journeys

Sjæle og lydhealings rejse

Er du klar til at rejse dybere ind i de mysterier som er dig? At kende, integrere og leve den magi, kærlighed og kraft, der ligger i din kerne?

Så kom med mig på en sjæle og lydhealings rejse.

Som trænet hypnose/regressionsterapeut, lyd- og lwomb shamana, har jeg skabt en teknik, der tillader healing og positiv aktivering på et dybere plan.

I helt trygge omgivelser hvor du slapper af, guides du af min stemme og forskellige instrumenter ind i en afslappende meditativ bevidsthedstilstand, hvor du vil have adgang til en dybere legemliggørelse, healing og forbindelse til din intuition og og gaver.

Du mister på intet tidspunkt kontrollen, da dette er din rejse.

Sjæle- og lydrejser ligner shamanistiske trommerejser, men de er dybere og mere detajlerede med tilføjelse af lydhealings elementet.

Forskellige typer lyd & sjælerejser kan se ud således:

 • Indre lys tænding – en selvkærlighedsrejse
 • DNA aktivering
 • Helbredende rejse
 • Indre barn healing
 • Mød dit kraftdyr
 • Livmoder & Yoni aktivering og healing.
 • Tidligere livs rejse.
 • Osv.

Det er også muligt at lave en skræddersyet rejse. Kontakt mig for at høre mere.

Soul and sound journeys

Are you ready to journey deeper into the mysteries that is you? To know, hone and live the magic, love and power that lies in your very core? Then come with me on a soul and sound journey.

As a trained hypnosis/ regression therapist, sound and womb shamana, I have created a technique, that allows healing and positive activation on a deeper level.

Whilst feeling perfectly safe, comfortable and in control of your journey, you are guided by my voice and instruments into a relaxing meditative state of consciousness, where you will have access for a deeper embodiment, healing and connection to your intuition and and gifts.
Soul and sound journeys are similar to shamanic drum journeys, but deeper and more elaborate with the element of sound healing.

Different types of soul journeys may look like:

 • Inner light ignition – a self love journey
 • Dna Activation
 • Healing journey
 • Inner child healing
 • Meeting your spirit animal
 • Womb & Yoni activation and healing
 • Past life journey

It is also possible to create a custom made journey. Contact me to hear more.